PTSD behandling

PTSD behandling

Gennem en årrække har jeg specialiseret mig i behandling af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). PTSD kan opstå efter man har været udsat for et eller flere voldsomme traumer – eksempelvis ulykker, trusler på livet, vold eller seksuelle overgreb. Der er tale om PTSD, hvis man efterfølgende er plaget af genoplevelser (flashbacks, mareridt eller uønskede tanker om hændelsen) og man reagerer med stærkt ubehag, hvis man bliver mindet om det, der skete. Der er også ofte søvnproblemer, man er på vagt hele tiden, man bliver let forskrækket, er irritabel og kan have svært ved at koncentrere sig. Mange er også præget af skyld, skam og ændret syn på sig selv og verden.

Prolonged exposure therapy, der forkortes ”PE”, er en behandlingsmetode, der i evidensforskning har vist sig som en af de mest effektive for PTSD. Her arbejder man meget fokuseret med traumet og målrettet mod at kunne udholde at tænke på hændelsen uden at få stærkt ubehag, at mindske skyld, skam og andre ubehagelige følelser samt at kunne genoptage de aktiviteter, som ofte undgås p.g.a. angst og ubehag.

Jeg har oplevet PE som en utroligt effektiv metode til PTSD. Det har været en stor inspiration og meget rørende for mig at opleve klienter komme sig eller bedres i høj grad – og få et aktivt liv igen.

Behandlingen indledes med en grundig udredning, hvor vi sikrer os, at metoden er hensigtsmæssig for dig. Forløbet består almindeligvis af ugentlige konsultationer på 1,5 time i en periode på 12-15 uger.